ViewBag.MetaTitle

Biểu mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in theo mẫu 3.14 thông tư 39/2014/TT-BTC

Biểu mẫu đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in theo mẫu 3.14 thông tư 39/2014/TT-BTC

16 Tháng Tám 2017

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu, các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mẫu 3.14 ( Ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính ) để gửi lên cơ quan thuế.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất

13 Tháng Bảy 2017

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh cung cấp mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp như sau:

nothing