Lập báo cáo tài chính cuối năm

Lập Báo cáo tài chính luôn là vấn đề đáng lưu tâm của tất cả các Doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải lập cuối năm. Không phải Doanh nghiệp nào cũng có bộ máy kế toán và không phải kế toán nào cũng tự tin lên được Báo cáo tài chính. Nắm được thực trạng đó, Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ “Lập báo cáo tài chính cuối năm”

Báo cáo tài chính cuối năm  – Những vấn đề chung doanh nghiệp hay mắc phải

 • Lập báo cáo tài chính để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế, nộp cho cơ quan Nhà nước.
 • Lập báo cáo tài chính để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng.
 • Lập báo cáo tài chính minh bạch tài chính giữa các cổ đông trong công ty.
 • Bạn không yên tâm với năng lực của kế toán ở Công ty.
 • Doanh nghiệp chưa có nhân viên kế toán.
 • Doanh nghiệp mới chỉ nộp báo cáo thuế theo kỳ, chưa ghi sổ kế toán nên chưa thể lập báo cáo tài chính.
 • Bạn muốn một công ty chuyên nghiệp lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bạn.

Các công việc Luật Hoàng Anh sẽ thực hiện

 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
 • Bổ sung chứng từ, hồ sơ còn thiếu của doanh nghiệp.
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề vi phạm về thuế.
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính năm.
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

Lý do chọn dịch vụ thiết lập hệ thống bộ máy kế toán của chúng tôi

nothing