Những điều cần lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể - Luật Hoàng Anh

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ – NHỮNG NỘI DUNG CẦN BIẾT

Luật Hoàng Anh xin chia sẻ một số lưu ý đối với các cá nhân đang có ý định đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Hy vọng, sau khi đọc xong những điều cần lưu ý khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể dưới đây, bạn sẽ không còn thắc mắc gì trước khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.

1. Lưu ý khi thành lập  hộ_kinh_doanh_cá_thể

– Đại diện cho hộ kinh doanh có thể là chủ hộ hoặc thành viên trong hộ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Phải có một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh;
– Chỉ được sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh;
– Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
– Đặt tên hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện;
– Ngành, nghề kinh
 kinh doanh của hộ  kinh doanh tại đây.
đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Bắc Ninh
2. Hồ sơ thành lập hộ
 kinh doanh cá thể
- Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ
 kinh doanh đến cơ quan Đăng ký  kinh doanh cấp huyện ( Phòng tài chính - kế hoạch) nơi đặt địa điểm  kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ  kinh doanh gồm:
+ Tên hộ
 kinh doanh, địa chỉ địa điểm  kinh doanh;
+ Ngành, nghề
 kinh doanh;
+ Số vốn
 kinh doanh;
+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân 
thành lập hộ  kinh doanh đối với hộ  kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ  kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ  kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
- Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ
 kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ  kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ  kinh doanh đối với trường hợp hộ  kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
- Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
- Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.
 

>>  Tư vấn luật trực tuyến qua điện thoại, Gọi: 0989 034 655

>>  Tư vấn luật trực tuyến qua Email : luatsubacninh@gmail.com

>>  Tư vấn qua facebook: Luật sư Bắc Ninh
>>  Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng luật sư Công ty Luật TNHH Hoàng Anh

nothing