Chia tài sản khi không có di chúc

Chia tài sản khi không có di chúc
Hỏi: Bố tôi mất năm 2010 không để lại di chúc, mà chỉ có sổ đỏ đất và nhà ở hiện tại. Hiện tại gia đình tôi còn có mẹ, anh trai và 2 chị gái. Hai chị đi lấy chồng, nhà hiện còn mẹ và hai anh em ở cùng mẹ. Do bố mất không để lại di chúc, cả gia đình đều thống nhất sang tên sổ đỏ nhà và đất ở cho tôi. Vậy tôi phải làm những thủ tục như thế nào để sang tên sổ đỏ sang tên tôi.

Đáp:
Do cha của bạn mất không để lại di chúc nên việc chia di sản thừa kế được tiến hành theo quy định của pháp luật. Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:“Người thừa kế theo pháp luật.
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Điều 57 Luật Công chứng 2014 quy định về công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản như sau:“1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.
2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.
Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.”
Như vậy, nếu tất cả các đồng thừa kế đều thống nhất để bạn hưởng toàn bộ di sản thừa kế và đứng tên sở hữu khối di sản đó thì các bên đồng thừa kế cần tiến hành thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, những người được hưởng di sản khác có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho bạn. Sau đó, bạn mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đã được cấp và giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế với người đã mất để đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

 

 


CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing