Công ty Luật TNHh Hoàng Anh tư vấn việc lập di chúc, phân chia di sản thừa kế

Luật sư chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc phân chia di sản thừa kế, lập di chúc thừa kế như sau:

Luật sư chúng tôi tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc phân chia di sản thừa kế, lập di chúc thừa kế như sau:

 

1. Tư vấn lập di chúc:

Nghiên cứu tính pháp lý của tài sản và nguyện vọng của người để lại di chúc, trên cơ sở đó luật sư sẽ soạn thảo di chúc hợp pháp, có giá trị thực hiện.

2. Tư vấn chia thừa kế: 

Nghiên cứu hồ sơ tài sản, văn bản di chúc, nguyện vọng của những người hưởng thừa kế, sau đó vận dụng quy định của pháp luật hiện hành để phân tích đánh giá những vấn đề pháp lý của vụ việc, tư vấn giải pháp thực hiện, tiến trình thực hiện, dự báo các chi phí và cảnh báo các rủi ro, khó khăn khi thực hiện.

3. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ:

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đại diện cho khách hàng làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc chia thừa kế theo quy định của pháp luật

4. Luật sư đại diện:

Cử luật sư đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán, thương lượng với bên thứ 3 khi có sự chưa thống nhất, hoặc tranh chấp liên quan đến di chúc, chia thừa kế.

5. Tư vấn, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của khách hàng

 


CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing