Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế - Luật sư tại Bắc Ninh

Luật sư chúng tôi cử luật sư để trực tiếp tham gia tư vấn cho khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế.

A/ Các tranh chấp hợp đồng thường gặp bao gồm:

1. Tranh chấp hợp đồng mua, bán hàng hóa;

2. Tranh chấp hợp đồng đại lý;

3. Tranh chấp hợp đồng phân phối;

4. Tranh chấp hợp đồng tư vấn, giám sát, thi công xây dựng công trình;

5. Tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư;

6. Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư;

7. Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh;

8. Tranh chấp hợp đồng nhượng quyền thương mại (franchise);

9. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần;

10. Tranh chấp hợp đồng mua, bán, tặng cho, ký gửi bất động sản;

11. Tranh chấp hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng;

12. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm;

13. Tranh chấp hợp đồng lao động;

14. Tranh chấp các loại hợp đồng khác.

 

B/ Dịch vụ pháp lý của chúng tôi:

1. Tư vấn chiến lược giải quyết tranh chấp hợp đồng, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết tranh chấp hợp đồng sao cho có lợi nhất cho khách hàng.

2. Soạn thảo công văn trả lời hoặc công văn yêu cầu đối tác của khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến nội dung tranh chấp hợp đồng.

3. Cử luật sư tham gia các cuộc tiếp xúc, cuộc họp hoặc đàm phán với tư cách là luật sư của khách hàng để nhanh chóng giải quyết tranh chấp hợp đồng.

4. Tư vấn cho khách hàng về thủ tục, trình tự, hồ sơ khởi kiện vụ án ra tòa án hoặc trọng tài để giải quyết tranh chấp.

5. Nhận làm đại diện theo uỷ quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại toà án hoặc trọng tài.

6. Các dịch vụ khách liên quan đến tranh chấp hợp đồng kinh tế theo yêu cầu của khách hàng.

 


CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing