Hiệu lực của hợp đồng vay tài sản

Hiệu lực của hợp đồng vay tài sản
Tôi có 1 bản hợp đồng vay tiền, có chữ kí và điểm chỉ của 2 bên nhưng không có phần xác nhận của người chứng kiến và xác nhận là đã nhận được số tiền vay. Vậy hợp đồng đã có hiệu lực pháp lý chưa? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Hiện nay, pháp luật không quy định hợp đồng vay tài sản phải được giao kết bằng một hình thức nhất định nên hình thức của hợp đồng vay tuân thủ quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự: Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Do vậy, hợp đồng vay tiền của bạn đã được lập thành văn bản, có chữ ký của cả hai bên nên hợp đồng này phù hợp với quy định của pháp luật dân sự về hình thức của hợp đồng.
Về hiệu lực của hợp đồng dân sự: Ðiều 405 Bộ luật Dân sự quy định: Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Theo quy định trên, nếu các bên trong hợp đồng vay tiền không có thỏa thuận về hiệu lực hợp đồng thì hợp đồng vay tiền này có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing