Quyền lập di chúc - Tư vấn hướng dẫn của Luật sư tại Bắc Ninh

Quyền lập di chúc - Tư vấn hướng dẫn của Luật sư tại Bắc Ninh
Bố mẹ tôi nay đã già yếu nên muốn lập di chúc để lại tài sản cho các con. Tuy nhiên, mẹ tôi thì không còn minh mẫn, bố tôi thì vẫn minh mẫn. Vậy xin hỏi bố mẹ tôi có thể lập di chúc được không?

Trả lời có tính chất tham khảo
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người đã thành niên có quyền lập di chúc, trừ trường hợp người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.
Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây (theo Điều 652 Bộ luật Dân sự):
- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;
- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.
Theo quy định trên, nếu mẹ bạn không còn minh mẫn thì di chúc do bà lập sẽ không hợp pháp do vậy, khi không còn minh mẫn, sáng suốt, mẹ bạn không thể lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Ngược lại, bố bạn khi còn minh mẫn, sáng suốt thì có quyền lập di chúc để định đoạt phần tài sản riêng của ông cho các con.
 
Các văn bản liên quan:
Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự
 

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

m

nothing