Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập hoặc đăng áp dụng phương pháp trực tiếp, muốn chuyển sang phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp bạn có mong muốn sử dụng hóa đơn GTGT. Và đang thắc mắc về thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu? Chúng tôi xin hướng dẫn các đơn vị làm thế nào để có thể sử dụng được hóa đơn GTGT đặt in trong trường hợp này:

Những thủ tục cần thiết để sử dụng hóa đơn GTGT đặt in lần đầu:

Bước 1. Gửi mẫu 06 GTGT đến cơ quan thuế để đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Sau 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ trả lời có chấp nhận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ hay không?

Lưu ý: Khi gửi mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Bước 2: Sau khi nhận được kết quả của cơ quan thuế về việc chấp thuận cho doanh nghiệp được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo PP khấu trừ, Thì doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ sau để gửi cơ quan thuế:

1. Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014) (2 bản)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao chứng thực)

3. Văn bản của cơ quan thuế chấp nhận áp dụng tính thuế GTGT theo PP khấu trừ (01 bản photo)

Trong thời gian 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp cử cán bộ kiểm tra doanh nghiệp tại trụ sở.

Bước 3:  Tiếp đón cán bộ thuế và công an phường

 Khi cán bộ thuế đến kiếm tra trụ sở chính doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện và chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

 Có hợp đồng lao động.

=> Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ ra Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Thông báo đủ điều kiện đặt in hóa đơn, cho phép doanh nghiệp được phép đặt in hóa đơn.

Bước 4: Liên hệ với nhà in để làm hợp đồng và các thủ tục đặt in hóa đơn

Bước 5: Nhận hóa đơn và mẫu hóa đơn GTGT đặt in

Bước 6:  Thông báo phát hành hóa đơn

Doanh nghiệp làm thông báo phát hành hóa đơn trên HTKK ( phần mềm hỗ trợ kê khai), nộp bản mềm qua trang web của Tổng cục thuế : nhantokhai.gdt.gov.vn -> sai đó in làm 3 bản kẹp cùng 3 mẫu hóa đơn và gửi cho chi cục thuế

Lưu ý: Làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất năm (05) ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. 
 


nothing