ViewBag.MetaTitle

Công ty TNHH một thành viên có mấy người đại diện theo pháp luật?

Công ty TNHH một thành viên có mấy người đại diện theo pháp luật?

04 Tháng Giêng 2020

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Vậy, công ty TNHH một thành viên có mấy người đại diện theo pháp luật?

Doanh nghiệp có phải đăng ký nội quy lao động không?

Doanh nghiệp có phải đăng ký nội quy lao động không?

16 Tháng Tám 2017

Tôi muốn hỏi: Doanh nghiệp có nhiều nhân viên từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động? thủ tục đăng ký nội quy lao động như thế nào và nếu doanh nghiệp không có nội quy lao động thì có bị xử phạt không?

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có Vốn pháp định

Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có Vốn pháp định

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH về Danh mục ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có Vốn pháp định

Hồ sơ, thủ tục về những điều cấm trong đăng ký đặt tên doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục về những điều cấm trong đăng ký đặt tên doanh nghiệp

23 Tháng Ba 2016

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về những điều cấm trong đăng ký đặt tên doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục về hướng dẫn đăng ký tên doanh nghiệp - Tại Bắc Ninh

Hồ sơ, thủ tục về hướng dẫn đăng ký tên doanh nghiệp - Tại Bắc Ninh

23 Tháng Ba 2016

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH - Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về hướng dẫn đăng ký tên doanh nghiệp

nothing