ViewBag.MetaTitle

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

13 Tháng Sáu 2017

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh chúng tôi gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc thành đạt. Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực tư vấn pháp luật như sau: • Thành lập Doanh nghiệp tại Bắc Ninh. • Tư vấn các thủ tục ly hôn. • Tư vấn các thủ tục liên quan đến đất đai. • Tố tụng hình sự. • Tranh chấp dân sự • Tư vấn thuế, kê khai thuế, làm báo cáo tài chính. • Tư vấn đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh.

Tư vấn đầu tư tại bắc ninh

Tư vấn đầu tư tại bắc ninh

13 Tháng Sáu 2017

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh chúng tôi gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc thành đạt. Chúng tôi cung cấp các lĩnh vực tư vấn pháp luật như sau: • Thành lập Doanh nghiệp tại Bắc Ninh. • Tư vấn các thủ tục ly hôn. • Tư vấn các thủ tục liên quan đến đất đai. • Tố tụng hình sự. • Tranh chấp dân sự • Tư vấn thuế, kê khai thuế, làm báo cáo tài chính. • Tư vấn đầu tư nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

12 Tháng Sáu 2017

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Bắc Ninh

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Áp dụng đối cho nhà đầu tư nước ngoài)

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện (Áp dụng đối cho nhà đầu tư nước ngoài)

23 Tháng Ba 2016

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện Phụ lục III DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

Các hình thức đầu tư

Các hình thức đầu tư

23 Tháng Ba 2016

Các hình thức đầu tư Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo hình thức đầu tư quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đầu tư và quy định của Nghị định 108/2006NĐ-CP theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp:

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

23 Tháng Ba 2016

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Áp dụng cho trường hợp: Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH về Thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH về Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư nước ngoài)

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài)

Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH về Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (nhà đầu tư nước ngoài)

Nhà đầu tư nên biết

Nhà đầu tư nên biết

23 Tháng Ba 2016

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh tư vấn một số điều mà nhà đầu tư nên biết

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của Công ty Luật TNHH Hoàng Anh về Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của Công ty Luât TNHH Hoàng Anh về Thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của Công ty Luật TNHH Hoàng Anh về Thủ tục thẩm tra đối với các dự án đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

23 Tháng Ba 2016

Tư vấn hướng dẫn của CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH về Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nhà đầu tư trong nước)

nothing