Thủ tục tạm ngừng kinh doanh - tại Bắc Ninh

Công ty Luật TNHH Hoàng Anh tư vấn dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp như sau:

1. Trong trường hợp nào doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

+ Doanh nghiệp có khó khăn trong quá trình hoạt động

+ Doanh nghiệp không tìm kiếm được thị trường

+ Doanh nghiệp cần thời gian để nghiên cứu chiến lược kinh doanh mới ….

2. Thời gian tạm ngừng đối với doanh nghiệp là bao lâu?

+ Thời gian tạm ngừng hoạt động tối đa đối với một doanh nghiệp 1 lần là 1 năm

+ Hết thời gian tạm ngừng lần đầu Doanh nghiệp được đăng ký tạm ngừng thêm 1 năm nữa nếu vẫn chưa giải quyết được các khó khăn trước đó. Hết thời gian này doanh nghiệp phải hoạt động trở lại hoặc giải thể hoặc chuyển nhượng lại cho các tổ chức/cá nhân khác nếu có nhu cầu…

3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?

+ Khi có nhu cầu tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp làm 01 bộ hồ sơ gửi lên Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở để thông báo thời hạn tạm ngừng của doanh nghiệp

+ Sau khi nhận được hồ sơ , Sở kế hoạch sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp xác nhận cho doanh nghiệp về thời hạn tạm ngừng

+ Sau khi có xác nhận tạm ngừng thì doanh nghiệp làm thông báo lên Chi cục Thuế.

4. Hồ sơ tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ gì?

01 Bộ hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo tạm ngừng hoạt động

+ Quyết định của chủ sở hữu /Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân / đơn vị thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động

5. Những lưu ý khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

+ Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay bất kỳ giao dịch nào khác.

+ Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp , nếu tạm ngừng hoạt động trọn năm dương lịch (từ 01/01 đến 31/12) thì không phải nộp thuế môn bài, nếu tạm ngừng không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp thuế môn bài cả năm.
+ Nếu tạm ngừng hoạt động trọn năm dương lịch thì không phải nộp báo cáo năm. Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán năm như: Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN...

Thời gian  đăng ký tạm ngừng: tối thiểu sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tạm ngừng

6. Thời gian và chi phí thực hiện dịch vụ

Thời gian giải quyết hồ sơ: 6 ngày làm việc của Nhà nước

Chi phí: 1.000.000 đồng

7. Liên hệ dịch vụ

Liên hệ: Công ty Luật TNHH Hoàng Anh

Điện thoại: 0989 034 655 

Email: luatsubacninh@gmail.com

Website: www.luatsubacninh.com

Địa chỉ: Phòng 304.1, tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

nothing