Công việc cần làm khi mới thành lập công ty

Với những công ty mới thành lập năm 2017 thì kế toán cần lưu ý các công việc cần phải làm như sau:

1. Khai thuế môn bài

Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời hạn nộp thuế môn bài

- Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

Mức thuế môn bài:  Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài nếu doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 06 thì nộp cho cả năm và từ ngày 1 tháng 7 thì chỉ nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp là ½ năm. Theo nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp, mức lệ phí môn bài của doanh nghiệp được điều chỉnh theo mức như sau:

 
 • Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
  ( Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi
  trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
  Mức tiền lệ phí
  môn bài phải nộp 
  Tiểu mục nộp tiền
  Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm 2862
  Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm 2863
  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,
  đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác
  1.000.000 đồng/năm 2864

 2. Khai thuế GTGT: Căn cứ vào điểm 3c điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014(Có hiệu lực từ 01/09/2014) quy định:

"3.c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh "

- Doanh nghiệp mới thành lập mà tự nguyện áp dụng phương pháp KHẤU TRỪ thì gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT(mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi mẫu 06/GTGT tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ, tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn đầu tư, mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Doanh nghiệp mới thành lập mà không tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì áp dụng phương pháp tính TRỰC TIẾP.

Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo QUÝ. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý, và áp dụng ổn định trong chu kỳ 3 năm.

- Các bạn kế toán lưu ý: Công ty mới thành lập dù không phát sinh nghiệp vụ mua bán, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải làm tờ khai thuế GTGT  nộp cho cơ quan thuế

3. Khai thuế TNDN

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, thì kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp KHÔNG phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN , mà chỉ nộp tiền thuế TNDN do doanh nghiệp tự tạm tính hằng quý.

- Cuối năm thì nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

4. Khai thuế TNCN

Đối với thuế TNCN, các kế toán lưu ý trường hợp thu nhập trả cho người lao động không thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN tức là  mức tiền lương của từng lao động trong công ty  < mức tiền giảm trừ bản thân - 9 triệu đồng và giảm trừ gia cảnh- 3.6 triệu đồng (Nếu có)  thì không phải nộp tờ khai tháng/quý (mẫu 02/KK-TNCN), nhưng  vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

5. Hóa đơn

- Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo Phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng chậm nhất năm ngày trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp thông báo phát hành.

- Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

6. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:  Căn cứ vào điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

"Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng."

-> Doanh nghiệp mới thành lập 2017 nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

7. Tài khoản ngân hàng

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị thanh toán > 20 triệu bắt buộc phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
Theo Điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/09/2015: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quy định các thông tin thay đổi đăng ký thuế như: địa chỉ nhận thông báo thuế, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng...thì doanh nghiệp làm theo mẫu PL I-15 và nộp tại Sở kế hoạch đầu tư chứ không phải nộp theo mẫu 08/MST tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp như trước đây nữa.

8. Lao động và BHXH:

Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN : kế toán lên  cơ quan BHXH quận để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho người lao động trong công ty.
- Xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động và quy chế lương thưởng gửi tới Phòng lao động thương binh xã hội hoặc Ban quản lý các KCN tỉnh ( nếu là doanh nghiệp do Ban quản lý KCN quản lý).
- Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải xây dựng Nội quy lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể.

9. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

Khi mua TSCĐ mới thì kế toán cần lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.
 

Mọi vướng mắc cần tư vấn, trợ giúp của luật sư. Bạn vui lòng liên hệ:

>>  Tư vấn luật trực tuyến qua điện thoại, Gọi: 0989 034 655

>>  Tư vấn luật trực tuyến qua Email : luatsubacninh@gmail.com

>>  Dịch vụ luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng luật sư Công ty Luật TNHH Hoàng Anh

 

 

nothing