Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là bao nhiêu? Hình thức xử lý là gì? Hiện nay nhiều doanh nghiệp không để ý đến vấn đề này khiến mắc phải một số vi phạm không đáng có. Giúp cho các bạn không vướng mắc vấn đề này, Luật Hoàng Anh có bài viết giúp các bạn tháo gỡ thắc mắc này.

Đối với từng hành vi sai phạm riêng có các mức phạt khác nhau. Luật Hoàng Anh xin đi vào cụ thể như sau:

1. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

- Đối với những doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng, thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp
- Đối với doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý, thời hạn cuối cùng nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là ngày thứ 30 sau ngày kết thúc quý.

2. Quy định đối với hành vi chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ vào Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

Như vậy: Căn cứ theo quy định trên hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị phạt như sau:
- Phạt cảnh cáo trong vòng 5 ngày kề từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định
- Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy        định và có tình tiết giảm nhẹ.
- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp chậm thông báo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn   theo quy định.
- Phạt tiền từ 4.000.000  đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  theo quy định.

nothing