Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hoạt động đầu tư kinh doanh là một hoạt động đang diễn ra sôi nổi ở Việt Nam hiện nay. Để quản lý và đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động này cũng như của nền kinh tế, pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể về vấn đề này. Và theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Vì vậy, khi có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn, thông tin nhà đầu tư và thời hạn thực hiện dự án đầu tư,...  nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư.

Để có thêm thông tin về các trường hợp không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, vui lòng liên hệ tới Luật sư của chúng tôi để nhận được sự giải đáp. Dưới đây là những thông tin pháp lý cơ bản nhất mà quý khách hàng cần nắm bắt được khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh đầu tư, cụ thể là thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

   -   Đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, (trừ trường hợp Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế) thì Sở kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
   -   Đối với dự án đầu tư thực hiện ở trong  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế thì cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh là : Ban quản lý các khu công nghiệp của Tỉnh nơi đặt trụ sở chính.

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

   -   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   -   Bước 2. Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
   -   Bước 3. Nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

   -   Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
   -   Bản báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
   -   Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư
   -   Tài liệu khác tùy theo nội dung điều chỉnh.

4. Dịch vụ của công ty Luật Hoàng Anh

   -   Tư vấn về mọi vấn đề mà quý khách hàng thắc mắc
   -   Tư vấn đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý khách hàng;​
   -   Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi nội dung dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và qui định của pháp luật về đầu tư;
   -   Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng;
   -   Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung dự án đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư;
   -   Giải trình với cơ quan cấp phép đầu tư, nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao lại tận tay cho quý khách hàng;
 

Với đội ngũ Luật sư là những người có kiến thức chuyên môn tốt, có hơn chục năm kinh nghiệm cùng với chúng tôi  sẽ mang đến cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất. 

Liên hệ với Công ty Luật Hoàng Anh để được sự tư vấn pháp lý về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư với chi phí thấp nhất và thời gian nhanh nhất. 

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường, Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing