Thủ tục đăng ký dự án đầu tư tại Bắc Ninh

Luật Hoàng Anh là đơn vị từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký dự án đầu tư vốn nước ngoài. Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký dự án đầu tư tại Bắc Ninh. Cụ thể như sau:
1/ Lĩnh vực tư vấn:
-          Tư  vấn địa điểm thực hiện dự án đầu tư nước ngoài;
-          Tư vấn tính khả thi dự án đầu tư nước ngoài;
-          Tư vấn điều kiện đáp ứng điều kiện hoạt động mục tiêu và quy mô kinh doanh của dự án đầu tư nước ngoài;
-          Tư  vấn về vốn đầu tư nước ngoài;
-          Tư vấn hồ sơ, tài liệu hợp lệ đăng ký dự án đầu tư nước ngoài;
-          Tư  vấn soạn hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký dự án đầu tư nước ngoài;
-          Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
-          Cung cấp thông tin các đối tác kinh doanh cho dự án đầu tư nước ngoài;
-          Các loại tư vấn khác.
2/ Hồ sơ đăng ký dự án đầu tư
-  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
-  Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
-  Đề xuất dự án đầu;
-  Một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
-  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
-  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án (nếu có), bao gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

 
nothing