Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Với đội ngữ Luật sư, chuyên gia tư vấn có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi có khả năng để đáp ứng các yêu cầu hợp pháp đối với các dịch vụ pháp lý ngoài tố tụng của khách hàng.

Lĩnh vực đại diện ngoài tố tụng của Luật sư Minh Thư bao gồm:
 

1. Đại diện cho khách hàng để đàm phán, thương lượng với đối tác, bên thứ 3 trong các giao dịch kinh tế, thương mại, dân sự ...
 

2. Đại diện cho khách hàng để thực hiện các công việc thủ tục hành chính trước cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.
 

3. Đại diện thay mặt khách hàng trực tiếp ký kết hợp đồng với đối tác, bên thứ 3.
 

4. Luật sư Đại diện Pháp lý dàn xếp, thương lượng, hoà giải, giải quyết tranh chấp trong và ngoài tố tụng cho cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp luật Dân sự.
 

5. Đại diện khách hàng trong các giao dịch, trách chấp nội bộ doanh nghiệp, gia đình, các nhóm kinh doanh.
 

6. Tham vấn các yêu cầu hệ thống Pháp chế Doanh nghiệp;

 CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing