ViewBag.MetaTitle

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh

13 Tháng Tám 2018

Mua hàng không có hóa đơn của cá nhân không kinh doanh có được đưa vào chi phí hợp lý không? Làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế TNDN? Các thủ tục hồ sơ chứng từ như thế nào?

Lập báo cáo tài chính cuối năm

Lập báo cáo tài chính cuối năm

16 Tháng Tám 2017

Lập Báo cáo tài chính luôn là vấn đề đáng lưu tâm của tất cả các Doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải lập cuối năm. Không phải Doanh nghiệp nào cũng có bộ máy kế toán và không phải kế toán nào cũng tự tin lên được Báo cáo tài chính. Nắm được thực trạng đó, Luật Hoàng Anh cung cấp dịch vụ “Lập báo cáo tài chính cuối năm”

Công việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

Công việc cần làm khi thành lập doanh nghiệp

16 Tháng Tám 2017

Nhằm giúp cho kế toán hiểu được trình tự công việc cần làm với doanh nghiệp mới thành lập, Luật Hoàng Anh xin chia sẻ bài viết:

nothing