Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên có thể là chủ sở hữu của công ty hoặc là người đại diện đi thuê.
Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên gồm các chức danh sau:
-        Giám đốc/ Tổng giám đốc
-         Chủ tịch Công ty
Công ty TNHH một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện.
Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:
Hồ sơ cần chuẩn bị:
-       Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Phụ lục II-2;
-       Giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn hiêu lực;
-       Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
-       Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, thì công ty cần cung cấp:
    +    Quyết định bổ nhiệm người đại diện pháp luật doanh nghiệp;
    +     Hợp đồng lao động;
-        Giấy ủy quyền hoặc giới thiệu cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Số lượng : 02 bộ gồm 01 bộ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bộ lưu tại công ty
Thời gian thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc
Dịch vụ của Luật Hoàng Anh về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên
-        Luật Hoàng Anh tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;
-        Luật Hoàng Anh tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
-        Luật Hoàng Anh soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
-        Luật Hoàng Anh đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;
-        Luật Hoàng Anh đại diện Qúy khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
Luật Hoàng Anh tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí.

=================================== 
CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Địa chỉ: Phòng 31 Tầng 5, tòa nhà Đông Dương, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0989 034 655 
Email: luatsubacninh@gmail.com
Website:
 http://luatsubacninh.com/
Facebook: Luật sư Bắc Ninh
 

nothing