Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cổ phần

Công ty có thể chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi quận, huyện, cùng tỉnh hoặc sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý của việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty Cổ phần

Bộ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

2. Chuyển địa điểm trụ sở chính cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký

a) Hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần cùng tỉnh, thành 

-  Thông báo thay đổi trụ sở chính công ty;

-  Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính;

-  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

-  Đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

-  Giấy tờ nộp kèm: bản chứng thực đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ.

 

b) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần cùng tỉnh, thành

Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 

c) Thời hạn giải quyết việc thay đổi trụ sở chính của công ty cổ phần cùng tỉnh, thành

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối thì phải ra thông báo, ghi rõ lí do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

a) Hồ sơ thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần  khác tỉnh, thành

- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

-  Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

-  Danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài;

-  Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính;

-  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

-   Giấy tờ nộp kèm: bản chứng thực đăng ký doanh nghiệp, văn bản ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ.

 

b) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần khác tỉnh thành

Phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

 

c) Thời hạn giải quyết việc thay đổi trụ sở chính công ty cổ phần khác tỉnh, thành

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối thì phải ra thông báo, ghi rõ lí do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

 

Lưu ý khi chuyển trụ sở công ty cổ phần:

       Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp thì:

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 

Liên hệ : Công ty luật TNHH Hoàng Anh

Hotline: 0989 034 655

Địa chỉPhòng 31 Tầng 5, tòa nhà Đông Dương, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Sự thành công của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.

nothing