DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH - TẠI BẮC NINH

Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi thành viên... như sau:

A.  Phương thức tư vấn:

+   Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

+   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư Luật Hoàng Anh 


B.  Nội dung tư vấn:

1.  Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi, cụ thể:

+   Tư vấn thay đổi tên công ty:

+   Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

+   Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

+   Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

+   Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ;

+   Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+   Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

+   Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;

+   Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

+   Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

+   Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

+   Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

+   Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, Quyết định thay đổi, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan;

+   Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

 

2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty Luật Hoàng Anh thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;

+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+   Nhận Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh (Nhân viên Công ty Luật Hoàng Anh sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp thay đổi trụ sở khác quận);

+   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên Công ty Luật Hoàng Anh sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);

+   Tiến hành thủ tục đăng ký đổi mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

 

3.  Tư vấn sau thay đổi:

+   Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

+   Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

+   Tư vấn các vấn đề khác liên quan.
 

Mọi vấn đề vướng mắc cần được tư vấn và hỗ trợ Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hướng dẫn miễn phí!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ:   CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Địa chỉ: Phòng 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0989 034 655

Website: luatsubacninh.com                         Email: luatsubacninh@gmail.com

Luật sư: Dương Văn Hải

nothing