Hồ sơ, thủ tục: Thay đổi đăng ký DN theo Quyết định của Toà án - Tại Bắc Ninh

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH - Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục: Thay đổi đăng ký DN theo Quyết định của Toà án
Hồ sơ, thủ tục: Thay đổi đăng ký DN theo Quyết định của Toà án
Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi. Hồ sơ đăng ký phải có bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Luật sư: Dương Hải  0989 034 655 – Giám đốc
Đ/c: P 304.1 Tòa nhà Trung Thành, số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh

Email: luatsubacninh@gmail.com  -  website: luatsubacninh.com

nothing